Weer bomen bedreigd

oevervlietDe prachtige rij bomen aan de overkant van de Vliet dreigt te verdwijnen. De Gemeente is van plan om alle 55 bomen te kappen vanwege “het vervangen van de oeverconstructie”. Voor 10 bomen is al een kapvergunning verleend. De Wijkvereniging probeert nu een stokje te steken voor de kap van de overige 45 bomen. Wij hebben formeel bezwaar gemaakt tegen het kappen daarvan.

De Wijkvereniging vindt het onaanvaardbaar dat zoveel bomen moeten sneuvelen. Ze zijn een onlosmakelijk deel van een historisch en cultureel belangwekkend ensemble in het verlengde van het Beschermd Dorpsgezicht (rijksmonument). Bovendien zijn ze gezond en volgroeid. De Wijkvereniging pleit voor het zoeken naar een technische oplossing voor het herstellen van de oever met behoud van de bomen. Dat is, na protest van omwonenden, ook gelukt aan de Koninginnegracht in Den Haag. Voor een “groene gemeente” als Voorburg moet dat toch ook mogelijk zijn. (4-8-2012).

oevervliet

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!