Vogels in de wijk

pimpelmeesHet gaat niet slecht, maar ook weer niet erg goed met de vogels in onze wijk. Veel vogelsoorten hebben te lijden gehad onder de grootschalige renovatie van de parken. Maar de grootse ramp voor vogels (en ook voor vleermuizen) is dat geregeld oude bomen moeten worden gekapt. Martin van de Reep van de Haagse Vogelwerkgroep heeft geconstateerd dat mussen, blauwe reigers, tjiftjaffen, pimpelmezen en zwartkopjes in aantallen achteruit zijn gegaan. Beter gaat het met de eksters, Turkse tortels, holen- en houtduiven en winterkoninkjes.

De Wijkvereniging hoopt ook bijdrage te leveren aan een gevarieerde en grote vogelstand in de wijk. We gaan eens kijken of we een ploegje vrijwilligers kunnen organiseren die de kasten voor vogels en vleermuizen willen onderhouden. Ook vinden we dat oude bomen zo lang mogelijk moeten blijven staan en randen ruig kunnen blijven. Maar ja, daar voelt de Gemeente niet altijd voor, want dan vrezen ze voor schadeclaims als er takken van bomen waaien of klachten over slordig maaien van bermen of teken op honden.

pimpelmees

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!