Zoek
Sluit dit zoekvak.

Vlietbruggen ontlasten door beter benutten

Gemeente organiseert een inloopbijeenkomst ‘Benutten zoals bedoeld’

Tijdens een inloopbijeenkomst wordt u door de gemeente bijgepraat over hoe zij de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van onze gemeente willen gaan verbeteren. Ook kunt u zich inschrijven voor een van de plekken in de begeleidingsgroep. U wordt van harte uitgenodigd voor deze inloopbijeenkomst.

Datum           13 maart 2017
Tijd                18.00 – 20.00 uur
Plaats            Raadhuisplein 1, 2264 BP Leidschendam

In november 2016 heeft de gemeenteraad besloten de Vlietbruggen te ontlasten door de bestaande infrastructuur beter of anders te benutten. De aanpak bestaat uit een samenhangend programma van maatregelen om het doorgaande verkeer op de Vlietbruggen te verminderen en de bereikbaarheid van Damcentrum te verbeteren. De maatregelen worden door de gemeente verder uitgewerkt tot concrete projecten zodat deze in uitvoering kunnen worden genomen. Een aantal van de projecten worden dit jaar uitgevoerd. Andere projecten willen ze het komend jaar met een begeleidingsgroep verder ontwikkelen. Daarbij streven ze naar een begeleidingsgroep met expertise uit alle delen van de gemeente en uit verschillende disciplines. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Tijdens de bijeenkomst zijn deskundigen aanwezig om u het programma van maatregelen toe te lichten en uw vragen te beantwoorden.

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!