Zoek
Sluit dit zoekvak.

Denktank “Benutten zoals Bedoeld”

Er is nu een start gemaakt met het uitwerken van een aantal projecten om de infrastructuur rond de Vlietbruggen te benutten zoals bedoeld. Deze projecten zijn tijdens de behandeling in de gemeenteraad vastgesteld naar aanleiding van de discussie over een extra oeververbinding. De projecten zijn:

  1. Verkeersveiligheid Damplein.
  2. Herinrichting zuidkant Wijkerlaan en Rembrandtlaan als schoolzone t.b.v. verkeersveiligheid.
  3. Infrastructuur in het Kwadrant; tweerichtingsverkeer op de Bachlaan en de Oude Trambaan.
  4. Dynamisch verkeersinformatiesysteem opening bruggen,
  5. Routering landbouwverkeer.
  6. Selectieve toegang Vlietbruggen; Sluisbrug, Wijkerbrug en Kerkbrug.

Er worden nu al enkele opties uitgewerkt, zoals herinrichting Nieuwstraat/Damhouderstraat en nieuwe verkeerslichten Noordsingel.

Projectenkaart

De Denktank wordt betrokken bij de volgende stappen:

  1. het geven van input voor het opstellen van de opdracht voor de ingenieursbureaus.
  2. De denktank krijgt de mogelijkheid om op de concept opdracht commentaar te leveren. Het concept wordt een week van tevoren opgestuurd.
  3. De resultaten van de studie door het geselecteerde ingenieursbureau worden besproken met de Denktank. Verwachting is dat de resultaten pas over 2 a 3 maanden bekend zullen worden.
  4. Laatste stap: een advies opstellen aan de wethouder betreffende de uitvoering van de projecten.

Stap 1 heeft op 23 mei plaatsgevonden. In groepen van 4 of 5 personen zijn er uitgangspunten naar voren gebracht. Stap 2 staat gepland voor dinsdag 27 juni.

Voor maandag 26 juni staat een bijeenkomst gepland om het commentaar vanuit de wijk te bespreken. Als u interesse hebt, bent u van harte welkom. Graag even aanmelden op info@wvov.nl of mij bellen op 0643027338.

Bram van Mannekes

 

 

 

 

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!