Veel belangstelling voor veilig wonen

Gisteravond gaven onze nieuwe voorzitter Anneloes Blok en de burgemeester het startsein voor de veilig wonen scan voor onze wijk. Maar liefst 320 mensen waren daar in de Oude Kerk bij. Dat toont wel aan hoe het onderwerp leeft. Geen wonder: in Oud Voorburg zijn de woninginbraken met 50% gestegen, terwijl die in de rest van de gemeente met 20% zijn gedaald. De wijkvereniging, de gemeente, de politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) slaan nu de handen ineen om om de inbraakgevoeligheid in onze wijk terug te dringen.

Wijkagent Sjoerd Duit verschafte een kijkje in de keuken van de inbreker. Hij hamerde er verschillende keren op om vooral 112 te bellen bij een vermoeden van onraad. De meeste boeven worden gepakt door tips van buren! Verder was hij lovend over de belangrijke rol van het Buurt Preventie Team Oranje. Hierop kwam er een oproep aan de aanwezigen om hun gelederen te komen versterken. Onze voorzitter doet dat ook!

Tot slot had de vertegenwoordiger van het CCV nuttige tips over het beveilgen van het huis. Inwoners van de wijk (postcode 2271) kunnen gratis een Veilig Wonen Scan aanvragen. Een onafhankelijke adviseur van het Centrum komt bij u thuis om de woning, van buiten én binnen, op veiligheid te controleren. Hang- en sluitwerk worden nagekeken, veel voorkomende inbraakmethoden worden besproken en u krijgt praktische tips over wat u zelf kunt doen om een woninginbraak te voorkomen. Vaak kan dit al op eenvoudige wijze, zonder (hoge) kosten. Meer informatie over het aanvragen van de scan vindt u op www.woonveiliger.nl. U kunt ook een e-mail sturen naar vws@hetccv.nl. (6-2-2015).

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!