Zoek
Sluit dit zoekvak.

Tegen geluidsoverlast

herrieDe Wijkvereniging heeft besloten om in actie te komen tegen geluidsoverlast van het ADO (nu: Kyocera) stadion. Nogal wat wijkbewoners hebben ernstige hinder ondervonden van The Hague Jazz dat tot 2 uur ’s nachts te horen was en ook drie dagen achter elkaar zou duren.

Indertijd, tijdens de inspraakrondes voor de bouw van het ADO-stadion is ons toegezegd dat er geen concerten en andere evenementen zouden plaats vinden. Vorig jaar was er dan, bij wijze van experiment, een concert van Kane. Er zijn toen geluidsmetingen verricht en we zullen uitzoeken wat daar is uitgekomen. Ook willen we weten hoe en welke vergunning is verleend door de gemeente Den Haag. In de toekomst willen we daar beter over worden geïnformeerd, met als doel: beperking van de geluidsoverlast tot één dag en tot 23.00 uur, zodat het met de door de politie in de praktijk gehanteerde “uitloop” van één uur na 24.00 uur stil wordt.

herrie

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!