Zoek
Sluit dit zoekvak.

Servicecentrum

Het kan u niet ontgaan zijn dat er veel commotie is over de sluiting van het servicepunt in de Herenstraat. De Wijkvereniging heeft tijdens de laatste Raadsvergadering op dinsdag 22 oktober ingesproken en gepleit voor behoud van het service punt in de vorm van een loket in bv. Huize Swaensteyn, dat één of twee dagen plus een avond per  week open is. Voor het behoud van het servicepunt zijn ook handtekeningen verzameld door onder andere Gemeentebelangen. We gaan zien wat dit oplevert.

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!