Zoek
Sluit dit zoekvak.

Reddingsactie voor tuinkoepel

tuinkoepelmartinuskerkdetailDe tuinkoepel achter de Martinuskerk staat op instorten. Dat is wijkbewoner Adriaan Janssen een doorn in het oog en hij is een actie begonnen om dit rijksmonument van de ondergang te redden. Hij heeft door deskundigen bouwtekeningen en een kostenberekening voor duurzame renovatie op laten maken. Hij heeft al een behoorlijk bedrag bij elkaar en nu nog € 15.000 nodig.

De tuinkoepel is van ongeveer 1850. Het is een rijksmonument van “algemeen belang vanwegeituinkoepelmartinuskerkwinter de cultuurhistorische waarde: – vanwege de oorspronkelijke functie in een reeks van voorname, ook in historisch opzicht dikwijls belangrijke buitens aan de Vliet, – vanwege de herkenbaarheid en – vanwege de zeldzaamheidswaarde als een van de laatste theehuisjes, die ooit in groten getale aan de Vliet in Voorburg stonden” (aldus de officiële omschrijving).

tuinkoepelmartinuskerkdetail2De wijkvereniging steunt de reddingsactie van Adriaan Janssen en bekijkt nu hoe dat het beste kan gebeuren. Het past uitstekend in ons beleid om het historische karakter van de wijk te behouden en zoveel mogelijk te versterken. Bovendien beijveren wij ons sinds onze oprichting voor een groene en aantrekkelijke Vlietzone. We overleggen uiteraard met Mooi Voorburg en Behoud Vlietrand Groen. Hopelijk zijn we met vereende krachten in staat om de resterende fondsen te verzamelen en de tuinkoepel voor de komende generaties te behouden. (foto’s: Jan Klijnstra). (19-2-2015).

tuinkoepelmartinuskerkdetail

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!