Plannen Vlietzone in de ijskast!

De Gemeente Den Haag laat weten dat de plannen voor de ontwikkeling van de Vlietzone en de Binckhorst in de ijskast worden gezet. De Gemeente zit op zwart zaad vanwege de economische crisis en moet scherpe keuzes maken. De prioriteit wordt gelegd bij het verbeteren van p/krachtwijken (Transvaal, Schilderswijk, Zuidwest en Stations/rivierenbuurt) en het stimuleren van de Haagse economie (Scheveningen Haven, internationale zone en centrumgebied) waaronder de bereikbaarheid van Den Haag. Dat betekent dat de ontwikkeling van de Rotterdamse Baan en dus het Trekvliettracé wel doorgaat.

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!