Zoek
Sluit dit zoekvak.

Subsidie isolerende maatregelen vanaf 1 februari 2021

Woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) kunnen vanaf 1 febriari 2021 9.00 uur subsidie aanvragen voor isolerende maatregelen aan hun huis. Aanvragen worden  behandeld op volgorde van binnenkomst. Zie voor meer informatie over de regeling www.lv.nl/subsidies.

Subsidieregeling

De subsidieregeling richt zich  op maatregelen zoals een groen dak, dak-, vloer-, muurisolatie en HR++Glas. Hiervoor is in totaal 350.000 euro beschikbaar. Daarnaast is het voor woningeigenaren en VVE’s mogelijk een Energiebespaarlening aan te vragen bij het Nationaal Warmtefonds.

Duurzame ambities

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft als doel om een CO2 neutrale en klimaatbestendige gemeente te zijn in 2050. Er wordt ingezet op CO2-reductie, energiebesparing, het verhogen van het percentage opwekking van duurzame energie en realisatie van groene daken. Daarom stimuleert de gemeente inwoners om duurzame maatregelen te treffen aan hun woning. Deze subsidieregeling moet daar aan bijdragen.

 

 

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!