Zoek
Sluit dit zoekvak.

Opgelet: babbeltrucs!

babbeltrucAfgelopen dagen werden bewoners van het Van Wassenaer Hoffmanplein het slachtoffer van babbeltrucs. Een man van een jaar of 40 die correct Nederlands sprak en een jongere, kleinere vrouw bellen aan met als smoes dat ze van Florence zijn of de nieuwe huismeester. Ze komen zogenaamd kennismaken of een “keukentafel-gesprek” voeren over zorgbehoeften. Kortom, heel uitgekookt spelen ze in op de actualiteit. Dit zijn criminelen met een keurige en vlotte babbel. De politie waarschuwt dan ook dat iedereen erin kan trappen, zelfs de meest oplettende en voorzichtige mensen. Ze roven alles wat voor het grijpen ligt, vooral geld en apparatuur. De bewoners blijven ontredderd achter.

De politie adviseert om altijd om een legitimatiebewijs te vragen. De meeste bedrijven kondigen een bezoek van tevoren schriftelijk aan. Bij twijfel vertelt u direct dat u het bedrijf of instelling belt. En doe dat ook echt. Gebruik daarvoor beslist niet het telefoonnummer dat u wordt gegeven, maar zoek het zelf op in telefoonboek of internet. Doe de deur dicht als u aan het bellen bent. En bel bij twijfel de politie. (15-1-2015).

babbeltruc

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!