Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ontwerpbesluit landhuis Eemwijk

In het Servicecentrum in Leidschendam ligt van 23 maart tot en met 4 mei 2012 het ontwerpbesluit voor het verbouwen en restaureren van landhuis Eemwijk (Oosteinde 114) ter inzage. Door de uitgebreide procedure voorafgaand aan het ontwerpbesluit kan hier door belanghebbende die tijdens de terinzagelegging een zienswijze hebben ingediend beroep tegen aangetekend worden. Dit beroep moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend vóór 4 mei bij het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leidschendam-Voorburg, Postbus 905, 2270 AX Voorburg.

Dit is de laatste kans voor belanghebbenden die willen reageren op het besluit!

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!