Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe statuten

Op 12 maart heeft het voltallige bestuur bij de notaris zijn handtekening gezet onder de nieuwe statuten van de wijkvereniging. We hebben nu weer rechtsgeldige statuten. De oude waren namelijk “verlopen”. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet in de doorstart van de wijkvereniging. Het nieuwe bestuur, dat overigens nog versterking kan gebruiken, is intussen druk bezig met het maken van plannen. Op 6 mei staat de jaarlijkse ledenvergadering gepland. Binnenkort krijgen de leden hierover bericht. Via onze wijkkrant en deze website houden we u op de hoogte. (26-3-2015).

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!