Nieuwe boom voor de kerk

De gemeente heeft een grote pluim verdiend! Ze hebben uitstekend werk verricht door voet bij stuk te houden in hun eis aan de parochie om een boom te herplanten voor de O.L.V. Ten Hemelopneming kerk aan de Laan van Nieuw Oosteinde. Zeer tegen de zin van de wijkvereniging die daar tot twee keer toe bezwaar tegen heeft gemaakt, en ook van de gemeente heeft de parochie twee gezonde en monumentale paardenkastanjes laten kappen. Deze bomen waren slecht onderhouden. Uiteindelijk heeft de gemeente toch toestemming gegeven voor kap, onder de voorwaarde dat er een zilverlinde met een minimale diameter van 20-25 centimeter zou worden herplant.

img_1081De parochie was het hier niet mee eens. Ze vonden dat de gemeente niet voor kon schrijven wat ze op hun eigen terrein moesten planten. Zij wilden een Japanse ceder. Dit is tot voor de Raad van State uitgevochten.

De Raad van State stelt de gemeente in een uitspraak van 27 februari 2013 op alle punten in het gelijk. De gemeente is wel degelijk bevoegd om eisen te stellen aan herplant. Bovendien past een zuilvormige exoot als de Japanse ceder niet in het historische beeld van de omgeving en is hij niet geschikt voor deze plek, vanwege zijn gevoeligheid voor wind en de bodemgesteldheid. De gemeente had op advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed terecht voor een inheemse soort als de zilverlinde gekozen. Deze boom is bovendien wel winterhard en wind- en verkeer bestendig. De wijkvereniging is benieuwd wanneer de parochie nu eindelijk wat aan dit treurige beeld gaat doen. We houden het in de gaten, net als de gemeente. (1-3-2013).

img_1081

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!