Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe bomen Zwarte Pad

leiligustersDankzij wijkbewoonster Petra Wilderink staan er vier nieuwe bomen op de parkeerplaats van het Zwarte Pad. Hier werd ruim een jaar geleden een meer dan 80 jaar oude kastanjeboom gekapt. Normaal bij het kappen van een dergelijke monumentale boom, is dat er wordt herplant. Maar dat was de eigenaar van de boom, de firma Langezaal, niet van plan. Hierop heeft Petra Wilderink de hulp ingeroepen van de Gemeente en de Wijkvereniging. Nu, een jaar later, heeft de Gemeente gezorgd voor vier boomligusters die de wijkbewoners overigens wel zelf moeten onderhouden.

De Wijkvereniging is ook blij dat er wat gebeurt aan deze parkeerplaats, die over het hoofd wordt gezien bij alle grootscheepse investeringen in de omgeving.

leiligusters

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!