Nieuw bestemmingsplan – deel 2

Een tweede commentaar op het bestemmingsplan Oosteinde-Parkweg gaat meer in detail in op het Eemwijk gedeelte van onze wijk en vooral op de omgeving van het station Leidschendam-Voorburg. Wij pleiten voor meer fietsenstallingen, voor bescherming van de dubbele halte-wachterswoning van de voormalige Hofpleinlijn/Blauwe Tram (Oosteinde 140-142), voor kleinschalige bebouwing van het terrein Oosteinde 241-245 (het Project Vronesteyn) en voor permanente alertheid voor de geluidbelasting van de Randstadrail.

Het aanzien van de wijk wordt in grote mate bepaald door het particuliere groen en daarom vinden wij dat fietsenbergingen, erfafscheidingen en algehele verstening binnen de perken moeten blijven en in de omgeving passen. Wij pleiten ook voor openbare toegankelijkheid van het terrein Eemwijk.

De Gemeente noemt de Parkweg een “verkeersgoot”. Dat woord vraagt om een investering in beeldkwaliteit. Wij zijn dan ook benieuwd welke actie de Gemeente gaat ondernemen om deze situatie te verbeteren. Wij denken bijvoorbeeld aan een andere en meer gevarieerde stijl van beplanting en inrichting van het midden plantsoen, zodat het weer een Párkweg wordt. (13-12-2012).

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!