Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuw hek begraafplaats

begraafplaatshekMede dankzij de Wijkvereniging en de bewoners van Oud Voorburg krijgt de wijk er een monument bij, namelijk de historische toegangspoort van de begraafplaats aan de Parkweg. Op de foto ziet u dat de bekisting voor de fundering op ambachtelijke wijze wordt getimmerd om te worden volgestort. Dat is inmiddels gebeurd. Daarna worden zuilen opgemetseld. Tot slot worden de smeedijzeren hekken geplaatst: een dubbel hek voor auto’s en een kleiner hek voor voetgangers. Eind oktober is alles klaar.

Deze poort komt er op initiatief van wethouder Mijdam. Zij wilde iets doen tegen het vandalisme op de begraafplaats. (Brom-) fietsende jongelui kunnen er nu erg gemakkelijk de begraafplaats op rijden en er schade aanrichten of laten rotzooi slingeren. Er bleek nog geld over te zijn van de restauratie van de begraafplaats. Dat was alleen niet genoeg voor het poortgebouw. Daarom heeft zij aan de Wijkvereniging en Mooi Voorburg gevraagd om de rest bij te passen. Na intern overleg hebben we besloten om elk de helft daarvan uit onze reserves bij te dragen. Daardoor krijgt de wijk er een fraai monument op een prominente locatie bij en wordt de kwetsbare begraafplaats beter beschermd. Bovendien heeft de wijkvereniging en dan in het bijzonder voorzitter Ineke Verbeek al ruim 10 jaar geijverd voor herstel van deze begraafplaats. De poort is daar een mooie afronding van.

Het zou helemaal mooi zijn als het hele hek aan de Parkweg in ere kon worden hersteld, maar hiervoor is nog € 140.000 nodig. Nu het begin er is, volgt hopelijk de rest. (16-9-’13).

begraafplaatshek

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!