Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuw bestemmingsplan Oud Voorburg

De Gemeente heeft een concept bestemmingsplan Oosteinde-Parkweg opgesteld. Dit plan omvat het hele werkterrein van de Wijkvereniging, behalve het Oude Dorp waar onlangs een apart plan voor is vastgesteld. De Wjkvereniging heeft, zoals te doen gebruikelijk, ook dit bestudeerd en er schriftelijk op gereageerd. In grote lijnen kunnen wij ons vinden in de visie en uitgangspunten van de Gemeente op onze wijk. Het probleem zit hem in de handhaving. Burgers maken er soms -wetend of onwetend- een rommeltje van of lappen regels aan hun laars. Dan is het van belang dat de Gemeente die onder de aandacht brengt en handhaaft.

bestemmingsplanDat geldt bijvoorbeeld voor de rafelranden die nu beginnen te ontstaan aan de slootkant van de achtertuinen aan de Prins Albertlaan en de Schellinglaan. Veel bewoners realiseren zich blijkbaar niet dat zij binnen het Rijksbeschermd Dorpsgezicht wonen en derhalve aan regels moeten voldoen. Hetzelfde geldt voor de Vliet, waar insteekhavens en gigantische tuinhuizen niet zijn toegestaan. Het is voor ons dan ook volstrekt onacceptabel dat onlangs een betonnen insteekhaven is aangelegd op de plaats van de voormalige vijver van Prinses Marianne (het vroegere Rusthof), die daarmee helemaal is vernield. De Wijkvereniging pleit dan ook om cultuurhistorische redenen en vanwege de precedentwerking voor herstel van de oorspronkelijke 18e eeuwse situatie.

Terughoudendheid bij het verlenen van kapvergunningen, ook van particuiere bomen, vindt de Wijkvereniging eveneens wenselijk. Tot slot is handhaving van de maximum snelheden, bijvoorbeeld de 30 km op het Oosteinde, van belang vanwege de vele basisscholen in onze wijk. (10-12-2012).

bestemmingsplan

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!