Zoek
Sluit dit zoekvak.

Mooi succes voor de wijkvereniging

boomDe Wijkvereniging is erg tevreden met het besluit van de Gemeente om geen kapvergunning te verlenen voor een kastanje voor de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming-kerk aan de Laan van Nieuw Oosteinde. Een jaar geleden vroeg de parochie ook al een kapvergunning aan. In zulke gevallen ondernemen wij altijd actie. Eerst hebben wij twee onderzoeken laten uitvoeren, het tweede samen met de parochie, waaruit bleek dat deze boom niet ziek is, maar slecht onderhouden. Toen hebben we bezwaar gemaakt tegen de kapvergunning. Ook zijn we verder gaan overleggen met de parochie. Die bleef helaas vasthouden aan kappen, omdat dat gratis gedaan kon worden door een bevriende hovenier. Uiteindelijk hebben wij zelfs aangeboden om éénmalig een deel van de onderhoudskosten voor onze rekening te nemen. Maar tevergeefs.

Gelukkig is de Gemeente de boom nu te hulp geschoten. Onze onderzoeken van de bomen-deskundige hadden wij uiteraard ook aan de Gemeente gegeven. Die heeft daar uit geconcludeerd dat de boom niet ziek is en dus niet gekapt hoeft te worden. Bovendien vindt de Gemeente dat de boom gezichtsbepalend is en samen met de kerk één monument, zodat het kappen niet kan en moet worden toegestaan.

boom

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!