Meld u aan voor Burgernet

Eric Meijer van de politie Haaglanden hield tijdens het wijkplatform van Voorburg Midden en Oud op 15 november een warm pleidooi voor Burgernet.

Burgernet is de “grote broer” van SMS Alert, dat in een later stadium één geheel zal worden. Het is een samenwerkingsverband tussen burgers en politie, waarin ook de gemeente een rol speelt. Het systeem kent alleen postcodes en huisnummers van deelnemers (SMS Alert). Men krijgt berichten voor het gebied waar men woont (niet zich bevindt). Het is een actief opsporingssysteem (sms, telefoon, email).

Medio maart 2011 zal het systeem starten in Leidschendam/Voorburg. Aanmelden voor SMS Alert/Burgernet kan nu al via de website www.politie.nl/haaglanden of via een formulier dat bij een politiebureau te verkrijgen is. Het aanmelden is gratis. De berichten die de deelnemers krijgen, gaan over heterdaadsituaties en vermiste personen (tijdkritische acties) of over getuigenoproepen, babbeltrucs waarschuwingen (“pas op-bericht”), vermiste personen, gestolen auto’s, preventieberichten en verloren medicijnen (niet tijdkritische acties).

Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van uw woon- en leefomgeving?

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!