Zoek
Sluit dit zoekvak.

Lightrail: inloopsessie voor alle bewoners uit de omgeving 10 mei 2021

Tweede inloopsessie op 10 mei 2021. U kunt zich inhscrijven via mailadres info@binckhorstbereikbaar.nl 

 

Bewonersplatform

In de omgeving van de tracé’s door Voorburg West naar Delft en via het Stationsplein naar Zoetermeer zijn uitnodigingen bezorgd om deel te nemen aan een bewonersplatform. 21 bewoners hebben zich opgegeven. Dit bewonersplatform blijft in elk geval tot eind 2021 geregeld bij elkaar komen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. In deze overleggen wordt gesproken over de alternatieven voor het toekomstig openbaar vervoer, de effecten daarvan voor de leefomgeving en de vorming van een voorkeursalternatief. De deelnemers aan het bewonersplatform komen uit de verschillende straten en wijken en vertegenwoordigen deze gebieden. Door de huidige Covid-maatregelen worden de bijeenkomsten online georganiseerd. Eind maart is de eerste bijeenkomst geweest.

Inloopsessies

Het bewonersplatform bestaat uit een kleine groep vertegenwoordigers van diverse belanghebbenden. Daarom zijn er na de bijeenkomsten van het bewonersplatform inloopsessies waaraan alle bewoners uit de omgeving online kunnen deelnemen. In deze sessies wordt een terugkoppeling gegeven van de bijeenkomsten met het bewonersplatform. Ook is er de gelegenheid om vragen te stellen. Ook deelnemers van het bewonersplatform zullen hierbij aanwezig zijn. Deze sessies duren een uur en u kunt vrijblijvend inloggen op het moment dat u dat wilt. Wilt u aanwezig zijn tijdens de inloopsessies? Dan kunt u zich inschrijven via het algemene mailadres info@binckhorstbereikbaar.nl. De inloopsessies worden vooraf via de website en de nieuwsbrief aangekondigd.

Nieuwsbrief

Via de website De Binckhorst bereikbaar | Mobiliteit CID-Binckhorst kunt u rechtsboven klikken op participatie en daar kunt u ook inschrijven op een nieuwsbrief.

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!