Lichtvaardig besluit kappen van bomen

laanvanhaagvlietDe wijkvereniging vindt dat de gemeente te lichtvaardig heeft besloten om drieëntwintig monumentale gezonde lindebomen in de Laan van Haagvliet te kappen. In een brief aan wethouder Floor Kist pleit de wijkvereniging voor herbezinning.

De gemeente baseert zich op een enquête onder een aantal bewoners van de straat, waarvan een meerderheid zegt overlast te ondervinden van wortelopdruk en honingdauw. De wijkvereniging heeft met niet-geënquêteerde bewoners gesproken die vinden dat deze mooie, grote bomen behouden moeten blijven. Zij vrezen voor ernstige aantasting van het bijzondere aanzien en karakter van de straat. De wijkvereniging is het hiermee eens. De bomen zijn beeldbepalend. Honingdauw is geen reden om bomen te kappen. Dat vindt de gemeente trouwens ook, zoals te lezen valt in de eigen Bomennota. Wortelopdruk komt niet overal in de straat voor en is te bestrijden met goed onderhoud. Bovendien is fijnstof een groot probleem binnen de gemeente en daar zijn bomen nu juist een goede en groene oplossing voor. Het kappen staat ook haaks op het gemeentelijke streven naar een groene leefomgeving. Kortom, de wijkvereniging vindt dat de gemeente dergelijke ingrijpende beslissingen niet moet nemen op grond van de mening van een aantal inwoners van een straat, maar zelf een zakelijke en gefundeerde afweging moet maken. (26-3-2015).

laanvanhaagvliet

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!