Zoek
Sluit dit zoekvak.

Koetshuis Eemwijk

De eigenaren van Eemwijk hebben een aanvraag ingediend voor de restauratie en renovatie van het koetshuiskoetshuiseemwijk (Oosteinde 116). Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ligt tot en met 18 augustus ter inzage bij de Gemeente.

De Wijkvereniging heeft zich uitgebreid over de plannen laten informeren. Het terrein van Eemwijk is nu verlaten en een gemakkelijke prooi voor vandalen en dieven. De eigenaren willen daarom eerst het koetshuis restaureren, zodat het bewoond kan worden en er meer toezicht is. De Wijkvereniging vond de plannen er goed uitzien en is blij dat dit verwaarloosde monument in zijn oude glorie wordt hersteld. Wat uiteraard niet wegneemt dat we de ontwikkelingen nauwlettend zullen volgen.

koetshuiseemwijk

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!