Zoek
Sluit dit zoekvak.

Informatiepunt ’t Swaentje

Het gemeentelijk informatiepunt ’t Swaentje in Voorburg (Herenstraat 76, telefoon 14 070) is op proef open van april tot november 2012. In deze periode wordt gekeken hoeveel belangstelling inwoners hebben voor een informatiepunt in Voorburg. Iedere bezoeker wordt daarom gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden.

Naar aanleiding van de proef neemt de gemeenteraad in 2012 een besluit over het vervolg van het informatiepunt.

In het informatiepunt kan men terecht voor:
– (bestemmings) plannen voor Voorburg die ter inzage liggen;
– het inzien van informatie op de website van de gemeente Leidschendam-Voorburg;
– hulp bij het maken van een (digitale) afspraak met de gemeente;
– hulp bij het zoeken van gemeentelijke informatie;
– het inzien van vergaderstukken van de gemeenteraad;
– gemeentelijke folders en algemene informatie.

Openingstijden:
maandag 13.00 tot 16.00 uur
dinsdag t/m donderdag 9.00 tot 16.00 uur
vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
Het informatiepunt is gesloten op feestdagen

Men kan overigens niet terecht voor het aanvragen van een paspoort of een rijbewijs, voor het inzien van vergunningsaanvragen zoals bouwplannen en voor andere gemeentelijke producten en diensten. Daarvoor moet men in het Servicecentrum in Leidschendam zijn. Ook kan men niet terecht voor specifieke, beleidsinhoudelijke informatie.

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!