Zoek
Sluit dit zoekvak.

In memoriam Ineke Verbeek, voorzitter van 1997-2014

Ineke Verbeek, 17 jaar voorzitter van onze wijkvereniging, is op 6 mei 2021 overleden. In juli zou zij 90 jaar zijn geworden. Vele jaren was zij het prominente gezicht van wijkvereniging Oud Voorburg. Als voorzitter maakte zij zich sterk om het cultureel erfgoed te behouden dat zo beeldbepalend is in onze wijk. Met evenveel inzet maakte zij zich sterk voor natuur en milieu.

In 1988 werd Ineke secretaris en in 1997 werd zij gekozen tot voorzitter.

Onder haar leiding was het bestuur met de bewoners actief bezig met zaken die nu vanzelfsprekend lijken. Zoals actievoeren tegen de bouw van een grote vuilverbrandingsinstallatie in de oksel van het Prins Clausplein. Tegelijkertijd actievoeren vóór het verminderen van afval en het scheiden van huishoudelijk afval. Oud Voorburg werd proefwijk voor het gescheiden inzamelen van GFT. Het lokale Platform Duurzaam werd opgericht en Ineke werd secretaris.

Haar grote belangstelling voor historische en culturele zaken kwam in Oud Voorburg goed van pas. Monumentale parken, beschermde dorpsgezichten, ophaalbruggen, bomen en een begraafplaats. Ineke was één van de eersten die opriep tot behoud van de cultuur-historisch waardevolle oude begraafplaats. Deze liep gevaar volledig op de schop te gaan. De waardige, maar vasthoudende wijze waarop Ineke betrokkenen tot bezinning opriep, dwong bij alle partijen bewondering en aandacht af.

Ook verkeersveiligheid. In de tijd dat 30km in woonstraten nog bevochten moest worden werden straatspeeldagen georganiseerd, de wethouder uitgenodigd en een petitie aangeboden voor veilige woonstraten in Oud Voorburg. Na 2 fietsongevallen met dodelijk afloop door rechtsafslaand vrachtverkeer en ook nog een drukke benzinepomp vlak voor het kruispunt, werd gelobbied voor de aanleg van een rotonde.

Ze had goede contacten met ambtenaren, raadsleden en burgemeester en wethouders. Met collega-bestuurders van andere wijkverenigingen en de Bond Heemschut, de Bomenstichting en Natuur- en Milieuorganisaties. Onder haar bezielende leiding als voorzitter heeft wijkvereniging Oud Voorburg veel bijgedragen aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijk.

In 2000 ontving Ineke een koninklijke onderscheiding, lid in de orde van Oranje Nassau, vanwege haar grote verdienste als vrijwilliger in het cultuurmaatschappelijke leven in Voorburg, met als specialiteit “het behoud van groen in onze gemeente”. In december bezochten we Ineke nog en was ze nog zo geïnteresseerd en betrokken. Wij zijn haar dankbaar voor wat zij voor onze wijk heeft gedaan en zullen haar werkzaamheden zo goed mogelijk voortzetten.

 

Meer lezen over Ineke? Zie het afscheidsnummer van ons wijkblad

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!