Zoek
Sluit dit zoekvak.

Het Oosteinde een Vinex-wijk?

De Wijkvereniging begint zich zorgen te maken over de aantasting van het historische en groene karakter van het Oosteinde. Dat komt door de nieuwe trend van het kopen van een oud huis om het met de grond gelijk te maken. In plaats daarvan verrijst er dan nieuwbouw met nostalgisch accent, vaak te groot ten opzichte van het kavel waar het op staat. Dat zou in een Vinex-wijk niet misstaan, maar past niet in het historische dorp.

oosteinde123Dat geldt bijvoorbeeld voor Oosteinde 123, waar een oude touwslagerij en boerderij is gesloopt en het terrein volgebouwd met woningen die nog steeds grotendeels leeg staan. En voor Oosteinde 20 waar een grote kast verrijst die het terreintje waar het op staat in het niet doet verdwijnen en waarbij ook nog eens de oude bomen aan de straat gekapt gaan worden. De Wijkvereniging heeft formeel bezwaar gemaakt tegen de kap van deze bomen, maar zonder succes. Jammer, maar de eigenaar heeft toegezegd dat er grote bomen voor in de plaats komen.

En als laatste Oosteinde 63.  Ook hier heeft het bezwaar van de Wijkvereniging tegen sloop van dit oude boerderijtje geen succes gehad. De Welstandcommissie is het met de Wijkvereniging eens dat dit historische pand niet gesloopt mag worden. Maar het pand is niet beschermd en dus gaat binnenkort één van de laatste historische boerderijtjes tegen de grond.

oosteinde123

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!