Zoek
Sluit dit zoekvak.

Groenbeheerplan gemeente voor Oud Voorburg

Drie wijken zijn ons al voorgegaan in het opstellen van de “groenbeheerplan”. Wij zijn dan ook verheugd dat onze mooie wijk nu aan de beurt is en nodigen u uit gebruik te maken van de mogelijkheid onze wensen voor het groen kenbaar te maken. Een uitnodiging daartoe hebt u begin april van de gemeente ontvangen.

Bureau Copijn inventariseert de kwaliteit van de huidige beplanting in de wijk.

Voor ons als bewoners is ook een belangrijk rol. Het gaat over het groen in onze wijk. Niet over speelplekken, water en hondenbeleid. Er zijn onlangs plannen vastgesteld voor die onderwerpen.

Op donderdag 14 april 2016 tussen 19.00 en 21.00 uur is er een inloopavond in de St. Martinuskerk, Oosteinde 56 te Voorburg waar u met u vragen en wensen over het groen in onze wijk terecht kunt. Er zullen dan diverse mensen van de gemeente en van het bureau Copijn aanwezig zijn om u te woord te staan.

Ook kunt u een enquete invullen op de website van de gemeente www.lv.nl/gpbmiddenoud

 

 

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!