Zoek
Sluit dit zoekvak.

Groeiplaatsplantverbetering

parknaherstelDe bomen in de parken verkeren in een slechte conditie. De gemeente is bezig hier wat aan te doen. De bodem wordt verbeterd, hij wordt luchtiger gemaakt, er komt extra drainage en er worden voedingsstoffen geinjecteerd. Dat heet groei-plaats-plantverbetering, blijkens de borden.

De Wijkvereniging is erg blij met dit mooie initiatief en de actuele communicatie van de gemeente op de borden. De plassen in de parken lijken iets minder groot en zijn nu gestreept, zoals blijkt uit de foto hiernaast een dag na zware regenval. Maar of het daadwerkelijk helpt? We waren wel verbaasd over de 5 enorme grote en zware machines die door de parken dreunden. Waarom moet een sleufje voor een drainage buis door zo’n gigantisch apparaat worden gegraven? Kan dat niet met een schop? Wij denken dat de bodem in slechte conditie verkeert, omdat hij helemaal is ingeklonken door het jarenlange gebruik van te zware machines voor het maaien van het gras, het planten of kappen van bomen en het schoonmaken van de vijver. We hopen dan ook dat daar in de toekomst rekening mee wordt gehouden. (11-9-’13).

parknaherstel

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!