Heeft u ons gezien op de markt?

Zaterdag hebben wij laten weten wie wij zijn, waar wij voor staan en hoe wij te werk gaan.

Het was was een prachtige dag, niet alleen omdat de zon scheen, maar vooral de betrokkenheid van mensen uit Oud Voorburg en de omliggende omgeving. Het was enthousiasmerend.

888030ad-0263-45ef-9cea-05ef5e7f1aba

Twijfelde u nog over een lidmaatschap? Voor slechts 7 Euro per jaar, steunt u de wijkvereniging en daarmee helpt u de schoonheid te waarborgen van Oud voorburg.

U kunt zich hier > aanmelden <.

Ook zijn reacties op deze actie van harte welkom.

Wijkvereniging Oud Voorburg, verenigt uw belang.

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!