Zoek
Sluit dit zoekvak.

De wijkvereniging heeft een nieuw bestuur!

Op 12 januari 2015 heeft de ledenvergadering unaniem, met handopsteken en acclamatie een nieuw bestuur gekozen. Anneloes Blok werd met algemene goedkeuring tot voorzitter benoemd. Berthie de Zwart is de nieuwe secretaris en Marga Beute de nieuwe penningmeester. De eerste officiële daad van Anneloes was afscheid nemen van het voltallige oude bestuur. Met aardige woorden en een mooie bos bloemen bedankte ze maar liefst vijf vertrekkende bestuursleden. Helaas ontbraken oud voorzitster Ineke Verbeek en Diny Steenstra. Van hen zal apart afscheid worden genomen.

Vervolgens werden de concept nieuwe statuten besproken. Verschillende leden stelden vragen. Het vereiste quorum van leden om ze goed te keuren werd niet gehaald. Er waren ongeveer 40 leden, terwijl het er een derde (202)  hadden moeten zijn. Daarom zullen de statuten op maandag 9 februari 2015 tijdens een tweede bijzondere ledenvergadering opnieuw worden besproken en in stemming gebracht. (12-1-2015)

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!