Zoek
Sluit dit zoekvak.

De wijkatlas

kerkstraatDe Gemeente heeft alle wijken onderzocht en de resultaten gepubliceerd in de wijkatlas 2010. Onze voorzitter Ineke Verbeek kreeg het eerste exemplaar feestelijk overhandigd vanwege haar vele verdiensten voor de leefbaarheid in de gemeente. Geheel terecht.

Minder blij is Wijkvereniging Oud Voorburg met de wijkatlas zelf. Wij komen weinig over onze wijk te weten, omdat de Gemeente om onduidelijke redenen heeft besloten Oud Voorburg en Voorburg Midden op één hoop te gooien. Hierdoor is een mammoetgebied ontstaan, dat minstens drie maal zo groot is als een gemiddelde wijk in de gemeente. Bovendien hebben de wijken, in onze ogen, weinig gemeen. Jammer ook dat de Gemeente geen plaatje van onze wijk heeft kunnen vinden en er de Kippetjesbrug uit Voorburg West bij heeft gezet.

Wat komen we wel te weten over Oud Voorburg? De wijk telt 3.117 woningen, waarbij wij kunnen vermelden dat daarvan 620 lid zijnkoepel van de Wijkvereniging, dat is 20% van alle adressen. Hiermee is meteen al aangetoond dat de betrokkenheid bij de wijk en de sociale cohesie relatief groot zijn in onze wijk (rapportcijfer 7). De meeste woningen zijn gebouwd vóór 1940 (80%), zijn rijtjeshuizen (50%) en hebben een bovengemiddelde WOZ-waarde. Er wonen relatief veel paren zonder kinderen (32%) en weinig mensen met een niet-westerse etniciteit (9%). Het aandeel hoge inkomens is erg hoog (50%) en het aantal mensen met een bijstandsuitkering erg laag (1%). De bewoners vinden dat er te weinig voorzieningen zijn voor de jeugd. Problemen zijn: parkeren (23%), vervuiling (19%), hangjongeren (17%), te hard rijden en fietsen waar dat niet mag en hondenpoep (13%). De wijk wordt gewaardeerd om het groen (42%), de rust (31%) en de prettige buurtbewoners (16%).

kerkstraat

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!