Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bijeenkomst over veiligheid druk bezocht

De bijeenkomst over veiligheid die Wijkvereniging Oud Voorburg op 21 juni organiseerde, trok veel belangstelling. Het onderwerp leeft dan ook erg in Oud Voorburg, waar veel wordt ingebroken in woningen. Dat gebeurt zelfs meer dan in andere wijken in Voorburg-Leidschendam, waar al meer wordt ingebroken dan in omringende gemeenten en wijken als bijvoorbeeld de Schilderswijk of Transvaal.

Het terugdringen van woninginbraken is dan ook prioriteit nummer één van Korpschef Jan Vlijm en zijn mensen. De politie kan dit echter 112 campagne achtergrond website_tcm21-466685niet alleen. Met een of twee surveillance auto’s in Voorburg kun je nu eenmaal niet tegelijkertijd overal zijn. Daarom moeten bewoners zelf ook actie ondernemen door hun huizen te beveiligen met degelijk hang- en sluitwerk (met politie keurmerk), het groen aan de straatkant te snoeien, verlichting aan te brengen buiten en binnen (ook bij afwezigheid) en ramen en deuren te sluiten als er niemand in de kamer is. De sociale controle in de wijk kan ook veel beter. Nog te vaak hebben buurtbewoners wel glasgerinkel gehoord of vreemde snuiters bij de buren in de voortuin zien staan, maar de politie niet gebeld. Korpschef Jan Vlijm deed dan ook een dringend beroep op iedereen die zoiets ziet om meteen 1-1-2 te bellen. Ruim 80% van de daders wordt na een dergelijk telefoontje gepakt.

Tot slot van de avond vertelde Adrie Sloot van het Buurt Preventie Team Oranje over het goede, nuttige en ook leuke en leerzame werk dat zij de afgelopen twee en een half jaar hebben gedaan. Hij bood aan om andere deelwijken die iets dergelijks op willen zetten te helpen. Zijn verhaal had succes, want maar liefst zes mensen meldden zich aan om het team te komen versterken.

112 campagne achtergrond website_tcm21-466685

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!