Bezwaarschrift helaas afgewezen

Het gemeentebestuur van L-V overweegt om naar de rechter te stappen vanwege de snelheidsverhoging op de Utrechtsebaan. De gemeente is het niet eens met de verhoging van 80 naar 100 km/uur die onlangs op dat deel van de A12 is ingegaan. Het bezwaarschrift dat de gemeente bij Rijkswaterstaat had ingediend is afgelopen week afgewezen. Vooral de toename van de geluidsoverlast en het effect op de luchtkwaliteit baart de gemeente zorgen. Het gemeentebestuur gaat eerst de argumenten van de afwijzing bestuderen en neemt dan een beslissing over een eventuele rechtszaak. De wijkvereniging blijft dit onderwerp volgen en is het volledig eens met het standpunt van het gemeentebestuur. (2-12-12)

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!