Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bezwaar tegen sloopvergunning

nooitgedachtDe Wijkvereniging maakt bezwaar tegen de sloopvergunning voor de oude boederij “Nooit Gedacht” aan Oosteinde 63. Dit historische pand (al genoemd in het kadaster van 1832) vormt één geheel met de net prachtig gerestaureerde Martinuskerk, het gebouw van het nonnenklooster, het koetshuis en de drie pandjes naast de boerderij. Deze drie pandjes stonden in het voorlaatste bestemmingsplan ook al eens op de nominatie om te worden gesloopt omdat de rooilijn naar voren sprong. Gelukkig heeft toen het bezwaar daartegen van de Wijkvereniging, gesteund door de parochie, ertoe geleid dat de woningen behouden bleven. Ze zijn nu mooi gerestaureerd en worden met liefde bewoond.

Wat er gebeurt als een oud wat vervallen gebouw zomaar wordt gesloopt is te zien op het Oosteinde 123. Hier stond tot voor enkele jaren een oude touwslagerij. Deze boerderij had ook opgeknapt kunnen worden. Nu is het hele terrein volgebouwd met een “stadsvilla” en huisjes voor starters, die al jaren, sinds de oplevering grotendeels leeg staan.

De Wijkvereniging pleit bij de Gemeente voor meer aandacht voor de historie van Oud Voorburg. Een boerderette past niet op die plek.

nooitgedacht

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!