Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bezuinigingen

De Gemeente gaat drastisch bezuinigen. Dit jaar is dat nog beperkt (€ 1,1 miljoen), maar het loopt snel op naar bijna € 7 miljoen in 2012 tot 15 miljoen in 2018. In de wijk zullen we dat zeker merken. Bijna alle subsidies worden stopgezet, zoals ook die aan de Wijkvereniging. Het onderhoud aan groen wordt verminderd en wellicht verdwijnen ook de bloembakken. Musea en theaters worden gekort en het is maar de vraag of het voormalige Swaensteijn het gaat redden. De blauwe zone wordt niet uitgebreid. Verder worden verzoeken van bewoners voor verkeersmaatregelen of speeltoestellen niet meer gehonoreerd. De markt moet ook kostendekkend worden, wat dat dan ook betekenen moge, want de waarde ervan voor de wijk wordt wel erkend. Verder wordt er geen extra beveiliging, bijvoorbeeld bij de vreugdevuren of het parkeertoezicht, meer ingehuurd.

Actie Wijkvereniging Oud Voorburg

img_0258De Wijkvereniging wordt regelmatig gevraagd in actie komen tegen deze bezuinigingen. Na rijp beraad zien we daar in principe van af. We begrijpen dat de bezuinigingen nodig zijn en dat de bezem door het ruime subsidiebeleid wordt gehaald. Maar we maken een uitzondering, en dat is voor de kinderboerderij in park Vreugd en Rust. Afgezien van het verlies van een leuk uitje voor kinderen, zijn we er vooral op tegen dat de mensen van Dorrepaal, die daar nu een nuttige dagbesteding hebben, op straat komen te staan. We zullen hier over inspreken. Bent u het hier mee eens, kom dan dit verzoek kracht bijzetten met uw aanwezigheid (en eventueel ook dat van uw kinderen) tijdens de raadsvergadering op 14 juni van 19.30 tot 20.00 uur (einde inspraak) in Huize Swaensteijn, Herenstraat 72-74.

img_0258

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!