Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bestemmingsplan Oude Dorpskern

koepelDe Wijkvereniging heeft alsnog een bezwaar (“zienswijze”) ingediend tegen het Bestemmingsplan Oude Dorpskern. Wij vinden dat de Gemeente een te beperkt gebied tot de oude dorpskern rekent. De Gemeente trekt de grens bij de sloot van Rust en Vreugd. Naar onze mening moet de Gemeente dezelfde grenzen hanteren als de Rijksmonumentendienst in de nota Beschermd Dorpsgezicht van 15 december 1971, namelijk in het midden van de Prins Albertlaan. Hierdoor is een betere bescherming mogelijk van het gebied dat aan het park grenst.

koepel

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!