Zoek
Sluit dit zoekvak.

Actie voor bomen

Helaas is er begin dit jaar weer een grote boom gekapt. Dit keer sneuvelde een mooie, minstens 80 jaar oude kastanjeboom op het Zwarte Pad. Hij verkeerde in niet al te beste conditie, overigens niet vreemd als je ziet hoe zo’n boom moet zien te overleven op zo’n troosteloos parkeerplaatsje. Een boomchirurg en een deskundige van de gemeente hebben bevestigd dat de boom ziek was. Hij leed aan de beruchte paardenkastanjebloedingsziekte. Met een investering van 2000 euro was hij nog wel even te redden geweest, maar dat had de eigenaar er niet voor over.

kastanje2Nu mag een dergelijke boom alleen gekapt worden als er een boom voor wordt terug geplant. Maar dat is de eigenaar van de oude boom, de firma Langezaal, niet van plan. Nu zijn de omwonenden op initiatief van Petra Wilderink, achterbuurvrouw van de gesneuvelde boom, een actie gestart om de Gemeente aan te sporen de eigenaar tot herplanten te bewegen of om zelf een nieuwe boom, en liefst meerdere bomen, te planten. Inmiddels zijn er al 100 handtekeningen opgehaald om dat verzoek kracht bij te zetten. Ook hebben de buurtbewoners aangeboden bij te dragen in de kosten. Vanzelfsprekend steunt de Wijkvereniging deze actie. Ook zijn we bereid financieel bij dragen, want mede dankzij de bomenwerkgroep beschikken we sinds dit jaar over een speciaal bomenfondsje.

kastanje2

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!