Windturbine opvolging klachten

Geeft de Gemeente Den Haag, zoals het zou horen,  goede informatie? Heeft u klachten of vreest u schade? Laat het UW wijkvereniging weten.

De plaatsing van een windturbine op Haags grondgebied aan de rand van onze gemeente heeft onder veel bewoners in Leidschendam-Voorburg voor grote onrust gezorgd. Bewoners met aangrenzende huizen hebben bij de proefdraaiing al het ‘zoef’ geluid kunnen horen en het flikkerende rode licht bovenop de turbine gezien. Als de mist is opgetrokken en de zon er doorkomt zal slagschaduw ontstaan. Men maakt zich terecht zorgen over een eventuele verplaatsing van fijnstof, aangezien de turbine dicht aan de snelweg ligt. Met de plaatsing van dit hele gevaarte op deze locatie toont de gemeente Den Haag zich een slechte buur. Zij heeft ook nog verzaakt aan haar plicht u en de wijk zorgvuldig te informeren. Iedereen wil graag groene energie, maar op deze locatie dichtbij een dichtbevolkte omgeving aan een al druk bereden lawaaiige snelweg is natuurlijk geen oplossing!

Wijkvereniging Oud Voorburg heeft zich laten adviseren door juristen om zien of er nog mogelijkheden zijn. Natuurlijk willen we ook eventuele andere windturbines op deze locatie voorkomen.

Planschade

Planschade is een compensatieregeling voor eigenaren van panden die schade lijden door planologische maatregelen. Via de site van de gemeente Den Haag kunt U het formulier downloaden en de voorwaarden lezen. Aangezien de communicatie vanuit de Gemeente Den Haag onvoldoende was, zou dit een optie kunnen zijn.

Meldpunt klachten

Met klachten over de windturbine van CEVA Logistics kan men terecht op de website van de Omgevingsdienst Haaglanden.

Wijkvereniging Oud Voorburg is benieuwd naar uw ervaringen en vragen. We zullen op korte termijn verder overleg hebben met betrokken bewoners en instanties en u via deze site op de hoogte houden!

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!