Zoek
Sluit dit zoekvak.

5 juli 2017 9:00 uur

Gedupeerden Haagse windmolen laten zich horen op 5 juli 2017 9.00 uur Stadhuis Den Haag

 

Gemeenteraad Den Haag

Naar aanleiding van aanhoudende klachten over geluidsoverlast van de molen, heeft het Haagse VVD-raadslid Monique van der Bijl, schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en wethouders van Den Haag. De beantwoording van de vragen zal op 5 juli a.s. tijdens een vergadering van de Commissie Leefomgeving worden behandeld. Omwonenden van de windmolen worden tijdens de vergadering in de gelegenheid gesteld om in te spreken en kunnen voor het eerst  hun stem laten horen tijdens een politiek debat. Ook de Wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur, Joris Wijsmuller is uitgenodigd om bij de vergadering aanwezig te zijn.

Inspreken

De bewonersgroep Windturbine Vlietzone, waar ook de wijkvereniging aan deelneemt, roept iedereen op 5 juli naar het Haagse stadhuis te komen om onze insprekers te steunen en de overlast van de windturbine nog eens te benadrukken.

 

Kom op 5 juli naar Den Haag. Verzamelen om 8.45 uur voor de ingang van het Stadshuis aan het Spui.

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!