Zoek
Sluit dit zoekvak.

30 km MAX in oude dorpskern

30kmIn de oude dorpskern moet de maximumsnelheid verlaagd worden naar 30 km. De Wijkvereniging zal dit bepleiten. Nu is het maximum op de Parkweg 50 km. Volgens de Gemeente kan dat niet anders, omdat er bussen rijden. In de Breestraat in Leiden kan het echter wel. Daar is het maximum 30 km en er rijden meer bussen dan door Voorburg.

Bovendien halen de bussen in de oude dorpskern die 50 km meestal niet, omdat ze bij drie30km2 haltes moeten stoppen. Auto’s proberen vaak wel zo hard mogelijk te rijden. Dat levert gevaarlijke situaties op voor fietsers en voetgangers. En dat zal nog erger worden als het hele gebied dadelijk opnieuw is ingericht. Die exercitie is bedoeld om de twee kanten van de Parkweg met elkaar te verbinden en zo de winkelfunctie en de aantrekkelijkheid van de oude dorpskern te vergroten. Dat hele effect gaat te niet als er dadelijk nog steeds een drukke stroom verkeer doorheen rijdt.

30km

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!