Zoek
Sluit dit zoekvak.

Zienswijze en Posters Lightrail tracé

Zienswijze en Posters Lightrail tracé

De Haagse plannen voor een nieuwe railverbinding met Zoetermeer, beschouwen veel bewoners in onze wijk als een bedreiging van de leefbaarheid. Een raamposter ondersteunt de actie om handtekeningen te winnen voor de petitie die hiervoor de aandacht vraagt.

Wilt u een poster ophangen om de actie tegen de locatie van de lightrail te ondersteunen, dan kan dat. Hij is erin zowel A3 als A4 formaat en na een telefoontje op te halen bij onze contactpersoon Maarten Drabbe, aan de Laan van Oostenburg. Telnr. 070-3878945.

De wijkvereniging Oud Voorburg ziet geen ruimte voor ingrijpende aanpassing van de infrastructuur. Alleen als ondergronds tracé, zoals de N14 en de Rotterdamsebaan, zien de bewoners mogelijkheden. De Utrechtsebaan en de spoorlijnen vormen een massief betonnen inbreuk op de leefbaarheid van ons woongebied. Daar kan niets meer bij. Er wordt gesproken over een lightrail, maar dat is misleiding. De uitvoering is toch echt weer een meters brede betonnen strip op kolommen op 6 meter hoogte. Waarvoor dan ook de groene oase van ‘Opa’s veldje’ wordt bedreigd. We hebben aandacht gevraagd voor geluidsoverlast, regenwaterafvoer, hittestress, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid.

In de Notitie Verkenning Bereikbaarheid CID-Binckhorst is de mogelijkheid van een ondergrondse verbinding niet opgenomen. Volgens de Wijkvereniging Oud Voorburg moeten alle opties onderzocht. Ook het ondergronds brengen van de Utrechtsebaan en de spoorlijnen moet men daar dan in meenemen, aldus het bestuur van de Wijkvereniging.

Zie hier voor de uitgebreide zienswijze.

Petitie 

Een aantal bewoners heeft het initiatief genomen om een petitie te maken tegen de komst van een lightrail: Geen sneltram langs ‘Opa’s veldje’! (Avaaz.org)

Op de poster staat een QR-code die via uw camera leidt naar de petitie

met een link naar de petitie

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!