Update Windturbine Vlietzone

Wijkvereniging Oud Voorburg ontvangt momenteel veel vragen en opmerkingen over de windturbine. Oud Voorburg is samen Wijkvereniging Zeeheldenwijk Oud-Zuid, Vereniging Houdt Vlietrand Groen en een aantal bewoners verenigd in de Bewonersgroep Windmolen Vlietzone (BWV).   Op maandag 30 januari vond een overleg plaats, waarbij we vragen hebben geformuleerd, omdat op 31 januari op uitnodiging een […]