Zoek
Sluit dit zoekvak.

Update Windturbine Vlietzone

Wijkvereniging Oud Voorburg ontvangt momenteel veel vragen en opmerkingen over de windturbine. Oud Voorburg is samen Wijkvereniging Zeeheldenwijk Oud-Zuid, Vereniging Houdt Vlietrand Groen en een aantal bewoners verenigd in de Bewonersgroep Windmolen Vlietzone (BWV).   Op maandag 30 januari vond een overleg plaats, waarbij we vragen hebben geformuleerd, omdat op 31 januari op uitnodiging een […]

De Bewoners protestgroep voor de windturbine in de Vlietzone

Een groep omwonenden heeft de Bewonersgroep Windturbine Vlietzone opgericht. Doel van deze groep is om protest aan te tekenen over het gebrek aan communicatie en duidelijkheid te krijgen over de procedures en vergunningen (welke voorwaarden zijn er bijvoorbeeld aan de vergunningen verbonden); te voorkomen dat er nog meer windmolens in de Vlietzone komen; bewoners informatie […]

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!