De Bewoners protestgroep voor de windturbine in de Vlietzone

Een groep omwonenden heeft de Bewonersgroep Windturbine Vlietzone opgericht. Doel van deze groep is om protest aan te tekenen over het gebrek aan communicatie en duidelijkheid te krijgen over de procedures en vergunningen (welke voorwaarden zijn er bijvoorbeeld aan de vergunningen verbonden); te voorkomen dat er nog meer windmolens in de Vlietzone komen; bewoners informatie […]

Aanmelden als lid

De wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u! Hoe meer bewoners lid zijn, hoe krachtiger onze stem is.
De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar per persoon of gezin, ongeacht het tijdstip van aanmelding.
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.

Ja, ik meld mij aan als lid!